Friday, 14/05/2021 - 01:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Kế hoạch công tác Đảng tháng 4/2021

SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 03/2021 VÀ

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 04/2021

 

I. Phần mở đầu.

- Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 03/2021: Tổng số 26 đ/c

+ Số tiền thu: 1.915.000 đồng

+ Số tiền nộp lên Đảng ủy: 957.500 đồng

- Tiến trình buổi sinh hoạt (Phùng Thị Đài – Bí thư chủ trì)

* Tổng số đảng viên: 26 (trong đó: Chính thức: 25 ; Dự bị: 01)

   Số đảng viên có mặt: 26/26.

* Thông qua chương trình, nội dung:

 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 03/2021

- Triển khai nhiệm vụ tháng 04/2021

- Thư ký ghi nghị quyết, ghi biên bản: Mông Thanh Thảo

II. Phần nội dung.                

1. Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, Quốc tế, của địa phương, cơ quan.

- Cập nhật kịp thời tình hình chính trị trong nước qua các phương tiện thông tin, báo điện tử, bản tin nội bộ………

- Trao thẻ đảng viên cho đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

- Thông báo:

+ CV số 96-CV/ĐU kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư ngày 01/4/2021.

+ Triển khai Hướng dẫn số 01-GD/BTCTW ngày 23/3/C 2021 Hướng dẫn về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư.

+ CV số 125/UBND-VH ngày 20/3/2021 về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ lập danh sách cử tri của các TDP trên địa bàn phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. TH Hùng Sơn 1 được giao hoàn thiện DS TDP6,  Hợp Thành, TDP 9, TDP 10, Bàn cờ.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 03/2021

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong Đảng viên.

- Tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhà trường: Cán bộ đảng viên, quần chúng thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác truyền thông và phòng, chống dịch Covid-19.

- Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giai đoạn 2021-2026.

- 100% đảng viên dự hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền NQĐH XIII của Đảng.

* Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra theo sự chỉ đạo của Đảng bộ TT Hùng Sơn, của ngành kết quả đạt được:

- Tiếp tục thực hiện các nội dung chương trình GDPT 2018; Tham gia các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng. Thực hiện nghiêm túc chương trình thời khóa biểu, đảm bảo công tác dạy và học.

- Duy trì hoạt động trang Web đăng tin bài.

- Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn cho CBGV, học sinh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đóng đảng phí đầy đủ. Triển khai việc hoàn thiện hồ sơ lý lịch xin vào Đảng cho đ/c Phạm Thị Hải.

- Tiếp tục tham mưu sửa chữa cơ sở vật chất. Mua bổ sung các thiết bị đồ dùng vệ sinh, y tế, sửa chữa CSVC,… Xây dựng các kế hoạch.

- Chỉ đạo Chi đoàn thanh niên tham dự Hội thi văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐTNCSHCM, Bầu cử QH khóa XV và ĐBHĐND các cấp và Đại hội TDTT thị trấn Hùng Sơn: Đạt giải nhất.

3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ.

- 100% đảng viên, quần chúng có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước. Thực hiện học tập chuyên đề năm 2020.

4. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của Chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

 Về sự lãnh đạo của Chi bộ: Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh, các hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể được duy trì.

Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên: Đảng viên luôn có ý thức gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và làng xóm đúng mực.

5. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong tháng 04/2021.

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong Đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác truyền thông và phòng, chống dịch Covid-19.

- Thực hiện chuyên đề năm 2020.  

- Thực hiện CV số 96-CV/ĐU kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư ngày 01/4/2021. Ngày 05/4/2021 toàn bộ các đ/c đảng viên nộp thẻ đảng .

+ Hoàn thiện phiếu hồ sơ bổ sung đảng viên. Nộp ngày 8/4/2021. (Đ/c Thảo nhận).

- Kiểm tra giám sát đảng viên theo kế hoạch.

1. Đ/c Mông Thanh Thảo 

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền

* Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện theo kế hoạch tháng 04/2021

- Thực hiện tốt SHCM, thực hiện nghiên cứu CTGDPT 2018. Tiếp tục thực hiện chương trình kỳ 2. Đánh giá HS theo TT30/2014, TT 22/2016; Thông tư 27/2020 đối với lớp 1. Duy trì việc sử dụng thường xuyên thiết bị dạy học hiện đại, đồ dùng tự làm.

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy điều chỉnh nội dung và phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo Công văn số 405/SGDĐT đối với lớp 5, kiểm tra, đánh giá việc GV áp dụng thực hiện điều chỉnh các môn học bắt buộc lớp 5 hiện hành theo Chương trình GDPT 2018. Báo cáo kết quả sau 1 tháng thực hiện.

- Đảm bảo thực hiện chương trình dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng hướng dẫn. Tham dự đầy đủ các buổi họp, các buổi tập huấn do cấp trên tổ chức. Tổ chức tốt các buổi SHCM. Tăng cường bồi dưỡng, kiểm tra hỗ trợ học sinh

- Ra đề và tổ chức KTGKII lớp 4,5 môn toán, Tiếng việt. Kiểm tra chất lượng HS tháng 4 đối với các lớp. Tổng hợp báo cáo, cập nhật các phần mềm.

- Thực hiện khảo sát năng lực GV. Hoàn thành SKKN nộp về PGD theo thời gian quy định. Tự bồi dưỡng công nghệ thông tin. Thực hiện soạn thảo văn bản theo đúng Nghị định 30/2020. Tập huấn công tác KĐCL.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm: Nền nếp lớp, phong trào thi đua học tập, trang trí lớp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. Vệ sinh lớp học sạch sẽ. Cùng PH quyết toán các khoản thu thỏa thuận năm học 2020-2021.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường, lớp. Thực hiện chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, bổ sung công trình măng non theo vị trí được phân công. Đảm bảo chăm sóc tưới cây thường xuyên.

- Thực hiện đầy đủ chế độ về lương, các khoản phụ cấp, chế độ thêm giờ, tập huấn của CBGV theo quy định.

- Duy trì tốt công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ, vận động phát huy tốt công tác khuyến học, khuyến tài quan tâm tới các đối tượng HS có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện giúp đỡ trong học tập,...

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, dự giờ, bồi dưỡng, giúp đỡ GVNV trong công tác. Tiếp tục tham mưu sửa chữa cơ sở vật chất.

Trên đây là Đánh giá CT tháng 03 và Kế hoạch công tác Đảng tháng 04 năm 2021 của Chi bộ trường Tiểu học Hùng Sơn 1. Đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc.                                                                   

                                                                                                     

BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                 Phùng Thị Đài

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 20
Tháng 05 : 733
Năm 2021 : 4.100