Tuesday, 19/10/2021 - 10:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Kế hoạch công tác Đảng tháng 6 /2021

I. Phần mở đầu.

- Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 05/2021: Tổng số 26 đ/c

+ Số tiền thu: 1.927.000 đồng

+ Số tiền nộp lên Đảng ủy: 963.500 đồng

- Tiến trình buổi sinh hoạt (Phùng Thị Đài – Bí thư chủ trì)

* Tổng số đảng viên: 26 (trong đó: Chính thức: 25 ; Dự bị: 01)

   Số đảng viên có mặt: 26/26.

* Thông qua chương trình, nội dung:

 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05/2021

- Triển khai nhiệm vụ tháng 06/2021

- Thư ký ghi nghị quyết, ghi biên bản: Mông Thanh Thảo

II. Phần nội dung.                

1. Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, Quốc tế, của địa phương, cơ quan.

- Cập nhật kịp thời tình hình chính trị trong nước qua các phương tiện thông tin, báo điện tử, bản tin nội bộ………

+ Triển khai các KH, QĐ, CT của địa phương

- Nghị quyết số 033/NQ-UBBC ngày 1/6/2021 về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 5/2021

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong Đảng viên.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày ngày QT lao động 1/5, Ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5…

- Các đ/c đảng viên làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ trong và ngoài nhà trường. Đảm bảo công tác an toàn trường học, vệ sinh, công tác phòng dịch khi học sinh đến trường.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham gia các tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn.

- Thực hiện chuyên đề năm 2020.  

- Đóng đảng phí đầy đủ. Đã hoàn thiện hồ sơ lý lịch xin vào Đảng cho đ/c Phạm Thị Hải nộp Đảng ủy.

* Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện theo kế hoạch tháng 05/2021

- Ra đề và tổ chức KT cuối năm. Chấm bài, báo cáo đúng lịch. Cập nhật đầy đủ dữ liệu trên PM CSDLN và SMAS. Đảm bảo thực hiện chương trình dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng hướng dẫn. Bồi dưỡng, kiểm tra hỗ trợ học sinh. Đối với khối lớp 5 tổ chức ngày 7/5/2021 và có sự tham gia giám sát coi – chấm của GV THCS Hùng Sơn nhận bàn giao học sinh lên lớp 6.

- Tổ chức tốt các nội dung SHCM. Tham dự đầy đủ các buổi họp, các buổi tập huấn do cấp trên tổ chức. Tổ chức tốt hình thức dạy học trực tuyến, hoàn thành chương trình giảng dạy ngày 25/5/2021.

- Các lớp vào học bạ đầy đủ, bàn giao học bạ lớp 5 cho trường THCS Hùng Sơn: 98 quyển. Bàn giao HS hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 tổng số: 98HS. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS lớp làm tốt công tác tổng kết năm học 2020-2021. Quyết toán các loại thu, chi thỏa thuận, quỹ lớp. Bình xét khen thưởng cuối năm. (Bằng hình thức trực tuyến). Hoàn thiện hồ sơ học sinh. Kiểm kê cơ sở vật chất.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hoàn thành báo cáo mô hình thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 và nộp về PGD theo lịch. Chuẩn bị SGK, CSVC, trang thiết bị dạy học, tài liệu chuyên môn cho lớp 2 năm học 2021-2022.

- Tổ chức đánh giá xếp loại GV theo chuẩn GVPT, chuẩn HT, chuẩn HP, đánh giá xếp loại viên chức cuối năm. Hoàn thiện các loại hồ sơ thi đua, hồ sơ đánh giá viên chức, chuẩn NNGV.

- Hoàn thành các loại báo cáo. Hồ sơ cuối năm. Tổ chức bình xét thi đua cuối năm và báo cáo cấp trên theo lịch.

- Duy trì hoạt động trang Web đăng tin bài.

- Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn cho CBGV, học sinh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức cho GV, HS, PH kí cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè 2021 (bằng hình thức kí cam kết trên đường link).

3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ.

- 100% đảng viên, quần chúng có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước. Thực hiện học tập chuyên đề năm 2020.

4. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của Chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

 Về sự lãnh đạo của Chi bộ: Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh, các hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể được duy trì.

Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên: Đảng viên luôn có ý thức gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và làng xóm đúng mực.

5. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong tháng 06/2021.

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong Đảng viên.

- Thực hiện tốt chuyên đề 2020.

* Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện theo kế hoạch tháng 06/2021

- Tiếp tục nghiên cứu chương trình sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022. Tham gia các lớp tập huấn CTGDPT 2018.

- Hoàn thiện hồ sơ thi đua năm học 2020-2021. Nộp hồ sơ thi đua về PGD ngày 4/6/2021. Họp khối thi đua ngày 10/6/2021.

- Tuyển sinh lớp 1 năm học 2021-2022. Duyệt tuyển sinh lớp 1 ngày 4/6/2021

  - Xây dựng kế hoạch hỗ trợ học sinh chưa đủ điều kiện HTCTLH trong hè. 

  - Thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về dạy học thêm hè năm 2021.

- Duy trì, thực hiện có hiệu quả hoạt động thư viện trong dịp hè

- Thực hiện chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, công trình măng non theo vị trí được phân công. Đảm bảo chăm sóc tưới cây trong mùa hè.

- Hoàn thiện xác minh lý lịch của đ/c Phạm Thị Hải

- Duy trì trường chuẩn quốc gia MĐ2 – KĐCLGD. Thực hiện các nội dung cải tiến.

- Thực hiện đầy đủ chế độ về lương, các khoản phụ cấp, chế độ. Phân công trực hè.

Trên đây là Đánh giá CT tháng 05 và Kế hoạch công tác Đảng tháng 06 năm 2021 của chi bộ trường Tiểu học Hùng Sơn 1. Đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc.                                                                   

                                                                                                     

BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                 Phùng Thị Đài

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 77
Tháng 10 : 1.656
Năm 2021 : 18.992