Tuesday, 19/10/2021 - 09:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Kế hoạch công tác Đảng tháng 5/2021

I. Phần mở đầu.

- Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 04/2021: Tổng số 26 đ/c

+ Số tiền thu: 1.927.000 đồng

+ Số tiền nộp lên Đảng ủy: 963.500 đồng

- Tiến trình buổi sinh hoạt (Phùng Thị Đài – Bí thư chủ trì)

* Tổng số đảng viên: 26 (trong đó: Chính thức: 25 ; Dự bị: 01)

   Số đảng viên có mặt: 26/26.

* Thông qua chương trình, nội dung:

 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04/2021

- Triển khai nhiệm vụ tháng 05/2021

- Thư ký ghi nghị quyết, ghi biên bản: Mông Thanh Thảo

II. Phần nội dung.                

1. Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, Quốc tế, của địa phương, cơ quan.

- Cập nhật kịp thời tình hình chính trị trong nước qua các phương tiện thông tin, báo điện tử, bản tin nội bộ………

- Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. .

- Tham gia đại hội TTTD thị trấn Hùng Sơn.

- Thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19. Báo cáo thường xuyên kịp thời.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 4/2021

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong Đảng viên.

- Tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhà trường: Cán bộ đảng viên, quần chúng thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30/4 và ngày QT lao động 1/5.

- Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ trong và ngoài nhà trường. Đảm bảo công tác an toàn trường học, vệ sinh, công tác phòng dịch khi học sinh đến trường.

- Tiếp tục thực hiện thi đua đợt 4.

* Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã đề ra theo sự chỉ đạo của Đảng bộ TT Hùng Sơn, của ngành kết quả đạt được:

- Tiếp tục thực hiện chương trình kỳ 2. Đánh giá HS theo TT30/2014, TT 22/2016; Thông tư 27/2020 đối với lớp 1. Duy trì việc sử dụng thường xuyên thiết bị dạy học hiện đại, đồ dùng tự làm.

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy điều chỉnh nội dung và phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đối với lớp 5.

- Tham dự đầy đủ các buổi họp, các buổi tập huấn do cấp trên tổ chức.

- Đảm bảo thực hiện chương trình dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng hướng dẫn.

- Thực hiện ra đề, tổ chức KTGKII lớp 4,5 nghiêm túc, đúng quy định.

- Kiểm tra chất lượng HS tháng 4. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, kiểm tra hỗ trợ học sinh.

- Tham gia khảo sát năng lực GV.

- Hoàn thành SKKN và đăng bài thử nghiệm trên Webs nhà trường.

- Tổ chức tốt các buổi SHCM. Mở chuyên đề môn Toán lớp 4.

- Kiểm tra CM: 03 đ/c; KTTD: 02 đ/c

- Nhập dữ liệu vào các phần mềm SMAS, CSDL ngành. Hoàn thành các loại báo cáo.

- Tổng hợp số liệu để xây dựng kế koạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022.

- Đôn đốc CBGV,NV thực hiện viết và hoàn thành SK. Các sáng kiến phải có nội dung áp dụng thử được đăng tải trên Web của trường.

- Duy trì hoạt động trang Web đăng tin bài.

- Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn cho CBGV, học sinh thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đóng đảng phí đầy đủ. Triển khai việc hoàn thiện hồ sơ lý lịch xin vào Đảng cho đ/c Phạm Thị Hải.

3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ.

- 100% đảng viên, quần chúng có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước. Thực hiện học tập chuyên đề năm 2020.

4. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của Chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

 Về sự lãnh đạo của Chi bộ: Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh, các hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể được duy trì.

Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên: Đảng viên luôn có ý thức gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và làng xóm đúng mực.

5. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong tháng 05/2021.

- Tiếp tục tuyên truyền tốt cho ngày Bẩu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong Đảng viên.

- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 15/5; 19/5 và đặc biệt thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19. Thực hiện khai báo, theo dõi và báo cáo kịp thời tình hình diễn biến về dịch bệnh tại đơn vị. Báo cáo số giáo viên, học sinh thuộc diện F1, F2, F3 … và người đi từ vùng dịch về.

- Thực hiện chuyên đề năm 2020.  

* Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện theo kế hoạch tháng 05/2021

- Tiếp tục thực hiện chương trình kỳ 2. Đánh giá HS theo TT30/2014, TT 22/2016; Thông tư 27/2020 đối với lớp 1. Duy trì việc sử dụng thường xuyên thiết bị dạy học hiện đại, đồ dùng tự làm.

- Tiếp tục thực hiện giảng dạy điều chỉnh nội dung và phương pháp, hình thức tổ chức dạy học đối với lớp 5, phải hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập ngày 25/5/2021 và tổng kết năm học 2020-2021.

- Đảm bảo thực hiện chương trình dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng hướng dẫn. Bồi dưỡng, kiểm tra hỗ trợ học sinh. Đối với khối lớp 5 tổ chức ngày 7/5/2021 và có sự tham gia giám sát coi – chấm của GV THCS Hùng Sơn nhận bàn giao học sinh lên lớp 6.

- Ra đề và tổ chức KT cuối năm. Chấm bài, báo cáo đúng lịch. Cập nhật đầy đủ dữ liệu trên PM CSDLN và SMAS.

- Tổ chức tốt các buổi SHCM. Tham dự đầy đủ các buổi họp, các buổi tập huấn do cấp trên tổ chức.

- Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên dạy lớp 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Hoàn thành báo cáo mô hình thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 và nộp về PGD theo lịch.

- Hoàn thành các loại báo cáo. Hồ sơ cuối năm. Tổ chức bình xét thi đua cuối năm và báo cáo cấp trên theo lịch.

- Chuẩn bị SGK, CSVC, trang thiết bị dạy học, tài liệu chuyên môn cho lớp 2 năm học 2021-2022.

- Đăng kí mua tài liệu phục vụ năm học 2021-2022 theo mẫu của Sở GDĐT.

- Làm tốt công tác chủ nhiệm: Nền nếp lớp, phong trào thi đua học tập, trang trí lớp, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. Vệ sinh lớp học sạch sẽ. Cùng PH quyết toán các khoản thu thỏa thuận năm học 2020-2021.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh trường, lớp. Thực hiện chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, bổ sung công trình măng non theo vị trí được phân công. Đảm bảo chăm sóc tưới cây thường xuyên.

- Thực hiện đầy đủ chế độ về lương, các khoản phụ cấp, chế độ thêm giờ, tập huấn của CBGV theo quy định.

- Duy trì tốt công tác thanh thiếu niên chữ thập đỏ, vận động phát huy tốt công tác khuyến học, khuyến tài quan tâm tới các đối tượng HS có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện giúp đỡ trong học tập,...

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, dự giờ, bồi dưỡng, giúp đỡ GVNV trong công tác. Tiếp tục tham mưu sửa chữa cơ sở vật chất.

Trên đây là Đánh giá CT tháng 04 và Kế hoạch công tác Đảng tháng 05 năm 2021 của Chi bộ trường Tiểu học Hùng Sơn 1. Đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc.                                                                    

                                                                                                     

BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                 Phùng Thị Đài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Hôm qua : 77
Tháng 10 : 1.653
Năm 2021 : 18.989