Friday, 09/12/2022 - 18:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Sinh hoạt chi bộ tháng 5

     Để đánh giá công tác tháng 4/2022 và thống nhất đề ra phương hướng tháng 5/2025 của Chi bộ. Hôm nay, chiều 6/5/2022 Chi bộ trường Tiểu học Hùng Sơn 1 tổ chức Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 5.

 NỘI DUNG

     Đ/c Phùng Thị Đài - Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt gồm các nội dung sau:

     1. Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, Quốc tế, của địa phương, cơ quan.

     -  Triển khai một số văn bản

     2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 04/2022

     - Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên. Thực hiện 19 điều đảng viên.

     - Tăng cường tuyên truyền về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của trung ương, của các cấp ủy Đảng…

     - Thu nộp đảng phí theo quy định.

     * Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện kế hoạch tháng 04/2022.

     - Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong CB, GV, NV. Tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của địa phương nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong CBGV,NV.

     - Tiếp tục thực hiện thi đua đợt 4: Thi đua “Dạy tốt- Học tốt” hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và  lập thành tích chào mừng ngày giải phóng 30/04; ngày QT lao động 01/05; ngày 7/5; ngày 15/5; ngày sinh nhật Bác 19/05.

     - Thực hiện rà soát chương trình. Giảng dạy và hoàn thành CT theo chương trình cốt lõi. Soạn giảng theo TKB, theo CT cốt lõi phù hợp với các khối. Thực hiện soạn, giảng đúng Chuẩn kiến thức, kĩ năng, có tích hợp, đảm bảo chất lượng chất lượng. Ra đề và tổ chức kiểm tra cuối năm thực hiện nghiêm túc, đúng lịch. Tiếp tục hướng dẫn HS ôn tập đảm bảo hoàn thành nội dung chương trình có hiệu quả.

     - Tham gia các lớp tập huấn các buổi sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề do cấp trên tổ chức. Mở chuyên đề cấp trường. Tổ chức hội thảo, chia sẻ, trao đổi kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Thực hiện áp dụng dạy học trực tiếp kết hợp dạy học trực tuyến đảm bảo 100% các em HS đều được tham gia học tập.

     - Thực hiện công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra toàn diện.

    - Hướng dẫn học sinh ôn luyên và tham gia cuộc thi IOE và thi giải toán trên Internet cấp Quốc gia. Tham gia thi IOE, giải toán trên Internet cấp Quốc gia.

    - Chuẩn bị các nội dung cho tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam. Phát động cuộc thi Đại sứ văn đọc năm 2022.

     - Hoàn thành Hồ sơ Sáng kiến nộp về PGD đúng lịch.

    * Thực hiện Chương trình chuyển đổi số: Cập nhật các phần mềm SMAS, EQMS; cập nhật thông tin covid trên EQMS; Xây dựng video, học liệu giảng dạy điện tử, thực hiện CNTT kết hợp dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến. Trao đổi cách sử dụng các thiết bị dạy học áp dụng CNTT. Triển khai thu phí không dùng tiền mặt trên phần mềm MISA.

     + Tham gia tập huấn về nâng cao năng lực số cho CBQL và GV Tiểu học tại Thái Nguyên.

     * Việc thực hiện Chương trình GDPT 2018

     - Thực hiện nghiên cứu và hoàn thiện lựa chọn SGK lớp 3 tại trường.

     - Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho GV thực hiện CT GDPT 2018: Tham gia Hội thảo nghiên cứu SGK lớp 3. Hoàn thiện hồ sơ lựa chọn SGK lớp 3.

     3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ.

   - 100% đảng viên, quần chúng có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước.

     - Thực hiện chuyên đề năm 2022.

     4. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của Chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

     Về sự lãnh đạo của Chi bộ: Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh, các hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể được duy trì.

     Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên: Đảng viên luôn có ý thức gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và làng xóm đúng mực.

     5. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong tháng 05/2022.

     - Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên. Thực hiện 19 điều đảng viên.

     - Tăng cường tuyên truyền về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của trung ương, của các cấp ủy Đảng…

     - Thu nộp đảng phí theo quy định.

   - Chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 22/4/2022.

    - Triển khai KH số 30-KH/ĐU  ngày 21/4/2022 Kế hoạch Tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 22/4/2022 HD Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025.

     - Phân công hoàn thiện hồ sơ các văn bản liên quan đến nhân sự

     * Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện kế hoạch tháng 05/2022.

     - Tiếp tục thực hiện thi đua đợt 4: Thi đua “Dạy tốt - Học tốt” hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học và lập thành tích chào mừng ngày QT lao động 01/05; ngày 7/5; ngày 15/5; ngày SN Bác 19/05. Sơ kết thi đua đợt 4. Bình xét thi đua cuối năm học.

     - Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong CB, GV, NV. Tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của địa phương nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong CB, GV, NV. Làm tốt công tác phối hợp với phụ huynh, thực hiện cam kết và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ trong và ngoài nhà trường. Đảm bảo an toàn trường học.

     - Tiếp tục thực hiện tổ chức ôn tập cho học sinh. Đảm bảo thực hiện hoàn thành chương trình dạy học, quan tâm hỗ trợ những học sinh chưa hoàn thành chương trình môn học. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh đối với các lớp. Tham dự đầy đủ các buổi họp, các buổi tập huấn do cấp trên tổ chức. Tổ chức tốt các buổi SHCM, dự chuyên đề. Hoàn thành bồi dưỡng Modul 5. Hoàn thành sản phẩm Eleaning và nộp đúng lịch. Tổ chức đánh giá theo Chuẩn, đánh giá viên chức cuối năm. Hoàn thành các loại báo cáo. Hồ sơ cuối năm. Tổ chức bình xét thi đua cuối năm và báo cáo cấp trên theo lịch. Hoàn thiện hồ sơ thi đua.

     - Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra đúng lịch. Cập nhật đầy đủ dữ liệu trên PM CSDLN và SMAS.

    - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1. Thực hiện hoạt động chuyển tiếp trẻ mầm non lên lớp 1 và dạy 2 tuần 0 đối với  lớp 1 năm học 2022-2023. Tổ chức Lễ trưởng thành cho học sinh lớp 5. Duyệt sổ tổng hợp ĐGKQ. Các lớp vào học bạ. Duyệt học bạ cuối năm. Bàn giao hồ sơ lớp 5, DSHSHTCTTH với THCS Hùng Sơn.

     - CBGVNV xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng, bản thân CBGVNV dự kiến sự hỗ trợ, chủ động, mỗi KH thực chất đúng với mỗi cá nhân. Phụ trách chuyên môn xem xét xây dựng KH sát với tình hình thực tế.

     * Việc thực hiện Chương trình GDPT 2018

     - Thực hiện chương trình GDPT 2018. Tham gia các lớp Hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên thực hiện CT GDPT 2018.

     - Tiếp tục nghiên cứu SGK lớp 3. Sắp xếp hồ sơ lựa chọn SGK khoa học sẵn sàng đón đoàn kiểm tra của cấp trên.

     * Các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên thực hiện tốt các nội dung, quan tâm tới các đối tượng học sinh và thực hiện tốt các Kế hoạch.

     Một số hình ảnh:

Tác giả: Mông Thanh Thảo
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 234
Hôm qua : 224
Tháng 12 : 2.512
Năm 2022 : 38.254