Friday, 09/12/2022 - 20:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2022

          Ngày 5/8/2022, Chi bộ trường TH Hùng Sơn 1 sinh hoạt chi bộ tháng 8 để đánh giá, nhận xét công tác tháng 6, 7 và triển khai kế hoạch tháng 8.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 6,7/2022

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành, các tổ chức và địa phương phát động. Tham gia các hoạt động kỷ niệrm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ tại địa phương. Thăm 2 gia đình chính sách. Tham gia tích cực vào hoạt động chung của huyện Kỉ niệm 100 năm Đại Từ hình thành và phát triển.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo. Sử dụng đúng quy định, đảm bảo lựa chọn thông tin trên mạng xã hội;…

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức cho học sinh, công tác đảm bảo an toàn trường học; phối hợp với phụ huynh và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ trong và ngoài nhà trường trong dịp hè. Trong tháng 6,7 trường học an toàn, không có vụ việc đáng tiếc nào xảy ra. Thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm.

- Thực hiện tốt công tác phòng dịch Covid-19 tại gia đình, trường học và cộng đồng. Tổ chức cho GV, HS, PH kí cam kết đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp nghỉ hè 2022.

- Nhà trường phối hợp với trường MN Hùng Sơn 1 tuyển sinh trẻ 6 tuổi vào lớp 1 (tuyển hồ sơ) và duyệt tuyển sinh lớp 1 với Phòng GDĐT ngày 3/6/2022. Tổng số trẻ tuyển sinh:134, số trẻ trên địa bàn: 117. Đến thời điểm hiện tại số trẻ vào lớp 1: 130 trẻ. Tổng số lớp: 4 lớp.

- Bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5 lên lớp 6 cho trường THCS Hùng Sơn, HS lớp 5 tham dự thi vào lớp 6 tại trường THCS Nguyễn Tất Thành: TS: 16HS, Đạt 13/16. Hoàn chỉnh hồ sơ của học sinh hoàn thành chương trình tiểu học để bàn giao lên lớp 6 và lưu hồ sơ PCGD của nhà trường.

- Xây dựng video dự thi thiết bị dạy học số. Tham gia các lớp tập huấn SGK lớp 3; đã tham gia tập huấn lớp Cộng đồng học tập chuyên môn do VVOB tổ chức.

- Thực hiện nghiêm túc việc trực hộp thư. Cập nhật thông tin và báo cáo kịp thời qua nhóm zalo. Đảm bảo các báo cáo trong dịp hè. Thực hiện nghiêm túc việc báo cáo nhanh thông tin khi cần thiết. Hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm.

- Thực hiện trực hè đúng quy định. Thực hiện trả SGK cho HS.

      * Việc thực hiện Chương trình GDPT 2018:

- Trong tháng 7 nhà trường đã tham gia tập huấn nghiên cứu, tìm hiểu SGK và chương trình các môn học lớp 3 theo CTGDPT 2018 bằng hình thức trực tuyến với thành phần là 100% CBGV.

Nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong tháng 8/2022.

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên. Thực hiện 19 điều đảng viên.

- Tăng cường tuyên truyền về quốc phòng, an ninh. Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của trung ương, của các cấp ủy Đảng…

- Thu nộp đảng phí theo quy định.

-  Chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội Chi bộ.

- Tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025: Ngày 10/8/2022.

- Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát theo kế hoạch.

- Bồi dưỡng đảng viên

* Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện kế hoạch tháng 8/2022.

        - Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo, không để xảy ra vụ việc vi phạm đạo đức nhà giáo. Sử dụng đúng quy định, đảm bảo lựa chọn thông tin trên mạng xã hội trong CBGVNV.

      - Phối hợp với phụ huynh và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền thực hiện tốt An toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích,... Thực hiện phòng chống cháy nổ trong và ngoài nhà trường. Đảm bảo công tác an toàn trường học, vệ sinh, công tác phòng dịch.

        - Chuẩn bị tốt các điều kiện về CSVC cho năm học 2022-2023 và chuẩn bị khai giảng năm học mới.

       - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, chuyên đề do cấp trên tổ chức. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và CBQL hè 2022 theo kế hoạch của cấp trên. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, nghiệp vụ theo các môdun dành cho cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học; tham gia lớp tập huấn phát triển kĩ năng Hỗ trợ chuyên môn do VVOB tổ chức. SHCM nghiên cứu, tìm hiểu chương trình SGK và phương pháp giảng dạy các môn học lớp 3, SHCM thống nhất cách ghi chép các loại sổ sách, hồ sơ GV năm học 2022-2023. Thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm. Có kế hoạch bồi dưỡng, hỗ trợ học sinh còn chậm, chuẩn bị cho KTKS đầu năm học 2022-2023. Xây dựng Thời khóa biểu năm học 2022-2023. Chuẩn bị số liệu xây dựng các kế hoạch.

- Kiểm kê, kiểm tra tài liệu về chuyên môn, thiết bị đồ dùng giảng dạy của các khối lớp, báo cáo để mua bổ sung. Sắp xếp, biên chế lớp học, học sinh. Phân công nhiệm vụ cho đội ngũ GV chủ nhiệm lớp năm học 2022-2023.

     - Thực hiện Chương trình GDPT 2018: Rà soát, xây dựng kế hoạch môn học đối với lớp 1,2,3 theo chương trình GDPT 2018. Tiếp tục tham gia, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho CBQL, GV về phương pháp giảng dạy đối với lớp 3; tập huấn cho CBQL, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên về xây dựng kế hoạc giáo dục nhà trường, kế hoạch môn học, kế hoạch bài học. Kiểm tra nội dung tập huấn các modun theo kế hoạch tự bồi dưỡng

    - Rà soát, kiểm kê và xây dựng kế hoạch tài trợ, mua bổ sung trang thiết bị dạy học phục vụ cho Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, 2,3. Kiểm tra công tác chuẩn bị đầu năm học, vệ sinh lớp học. Kiểm tra tài liệu, thiết bị chuyên môn. Kiểm tra CSVC. Kiểm tra đồ dùng, SGK của HS.

- Thự hiện Công tác Ứng dụng CNTT; Công tác PC-XMC: Tổng hợp số liệu vào sổ đăng bộ, khuyết tật, HS chuyển đi, chuyển đến. Tổng hợp sĩ số, tổng hợp số liệu để điều tra. Vào danh sách HS lớp 1, HS chuyển đi, đến. Hoàn thành nhập số liệu và kiểm tra, đối chiếu, bổ sung số liệu trên phần mềm PC-XMC năm 2022. Hoàn thiện các hồ sơ phổ cập về DSHTCTLH, DSHSHTCTTH. Lập DSHS năm học 2022-2023. Thống kê số liệu đầu năm học 2022-2023.

- Duy trì trường chuẩn MĐ2. Hoàn thiện các minh chứng năm học 2021-2022 trên phần mềm KĐCL.

- Vệ sinh, sắp xếp phòng thư viện, thiết bị. Gia cố sách, chuẩn bị mọi hồ sơ thư viện cho năm học mới. Xây dựng kế hoạch mua bổ sung sách cho thư viện. Duy trì cho học sinh mượn sách về nhà, đọc tại chỗ. Đăng ký tài liệu và hoàn thiện các hồ sơ, kiểm kê thiết bị, tài liệu, đồ dùng phuc vụ cho năm học 2022-2023 và CTGDPT 2018. Chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch thư viện năm học 2022-2023.

- Thực hiện công tác vệ sinh lớp học, các phòng chức năng. Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị thuốc thiết yếu cho công tác y tế. Thanh toán đầy đủ chế độ BHTT, thoái thu cho học sinh trong tháng 8. Triển khai thu BHYT năm học 2022-2023 (lập danh sách theo mẫu mới đ/c Điệp sẽ gửi vào mail cho các đ/c giáo viên chủ nhiệm). Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh, an toàn trường học. Làm tốt công tác tuyên truyền lập danh sách tiêm phòng vacxin cho HS và báo cáo đầy đủ kịp thời.

- Thực hiện chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, công trình măng non. Đảm bảo chăm sóc tưới cây.

- Đảm bảo các chế độ về công tác chuyên môn. Chế độ cho HS nghèo. Mua bổ sung các thiết bị đồ dùng vệ sinh, sửa chữa CSVC, chuẩn bị XDKH thu chi thỏa thuận năm học 2022-2023. Hoàn thiện các báo cáo, chứng từ, hồ sơ công khai.

- Vận động phát huy tốt công tác khuyến học, khuyến tài quan tâm tới các đối tượng HS có hoàn cảnh khó khăn tạo điều kiện giúp đỡ trong học tập hỗ trợ HSHCKK chuẩn bị năm học 2022-2023. Lập DSHSKK để nhận quà nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023.

- Công tác quản lý: Tham mưu để bổ sung CSVC, bàn ghế học sinh do tăng lớp, tăng học sinh. Tham mưu, sắp xếp, bổ sung đội ngũ cho năm học 2022-2023.

Một số hình ảnh:

Tác giả: Trường Tiểu học Hùng Sơn 1
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 263
Hôm qua : 224
Tháng 12 : 2.541
Năm 2022 : 38.283