Thursday, 06/05/2021 - 07:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Kế hoạch công tác Đảng tháng 3/2021

 SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 02/2021 VÀ

 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC ĐẢNG THÁNG 03/2021

 

I. Phần mở đầu.

- Thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 02/2021: Tổng số 26 đ/c

+ Số tiền thu: 1.915.000 đồng

+ Số tiền nộp lên Đảng ủy: 957.500 đồng

- Tiến trình buổi sinh hoạt (Phùng Thị Đài – Bí thư chủ trì)

* Tổng số đảng viên: 26 (trong đó: Chính thức: 25 ; Dự bị: 01)

   Số đảng viên có mặt: 26/26.

* Thông qua chương trình, nội dung:

 - Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2021

- Triển khai nhiệm vụ tháng 03/2021

- Thư ký ghi nghị quyết, ghi biên bản: Mông Thanh Thảo

II. Phần nội dung.

1. Thông tin tình hình thời sự nổi bật trong nước, Quốc tế, của địa phương, cơ quan.

* Cập nhật kịp thời tình hình chính trị trong nước qua các phương tiện thông tin, báo điện tử, bản tin nội bộ………

- Thông tin nhanh về kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Thông báo một số nội dung của Đảng ủy, UBND thị trấn Hùng Sơn.

+ Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ chính trị ngày 20/6/2020 Chỉ thị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Chỉ thị số 01-CT/HU của Ban thường vụ huyện ủy Đại Từ ngày 25/01/2021 Chỉ thị của Ban thường vụ huyện ủy về lãnh đạo tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện Đại Từ, nhiệm kỳ 2021-2026.

+ NQ số 42-NQ/ĐU của Đảng ủy TT Hùng Sơn ngày 25 tháng 01 năm 2021 về lãnh đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Quyết định số 23-QĐ/ĐU của Đảng ủy TT Hùng Sơn ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Quyết định số 17/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TT Hùng Sơn ngày 26 tháng 01 năm 2021 về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Hùng Sơn  khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Kế hoạch số 01/KH-UBBC của Ủy ban bầu cử TT Hùng Sơn ngày 27 tháng 01 năm 2021 Kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị trấn Hùng Sơn. Lịch triển khai và thực hiện các công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 01-NQ/TU của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên ngày 31 tháng 12 năm 2020 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ tháng 02/2021

- Tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng nhà trường: Cán bộ đảng viên, quần chúng thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.

- Thực hiện chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện đúng pháp lệnh về dân số; quy định về đạo đức nhà giáo; quy định trong sử dụng các trang mạng xã hội, đặc biệt trong việc đăng tải, bình luận các thông tin không đúng về dịch Covid-19;

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác truyền thông và phòng, chống dịch nCoV. Báo cáo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Thực hiện chuyên đề 2020.

- Đóng đảng phí đầy đủ.

- Công tác phát triển đảng viên mới (Các đ/c được theo dõi giúp đỡ Đ/c Phạm Thị Hải báo cáo kết quả).

* Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện nghiêm túc các nội dung trong tháng 2:

- Triển khai các văn bản của cấp trên về phòng chống covid-19.

- Chỉ đạo xây dựng nội dung Kế hoạch, Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Quyết định phân công nhiệm vụ giảng dạy cho GV; Thông báo lịch trực đối với CBGVNV trong đợt học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống Covdi-19.

+ Quyết định số 23/QĐ-THHS1 ngày01/02/ 2021 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trường Tiểu học Hùng Sơn 1.

+ Kế hoạch số 24/KH-THHS1 ngày 01/02/2021 về Phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

+ Quyết định số 25/QĐ-THHS1 ngày 01/02/ 2021 về việc Phân công nhiệm vụ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Hùng Sơn 1 trong đợt học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

+ Quyết định số 31/QĐ-THHS1 ngày 17/02/2021 về việc Phân công nhiệm vụ cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Hùng Sơn 1 trong đợt học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

+ Kế hoạch số 37/KH-THHS1 ngày 19/02/2021 về việc tổ chức dạy học trong thời gian học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

+ Thông báo số 22/TB-THHS1 ngày 01/02/ 2021 Về việc phân công trực đợt học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

+ Thông báo số 29/TB-THHS1 ngày 17/02/ 2021 Về việc phân công trực đợt học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

+ Xây dựng phân phối chương trình dạy học trực tuyến từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

- Nhà trường đã chỉ đạo cho GV chủ nhiệm, giáo viên dạy bộ môn hướng dẫn HS tự học nhà thông qua hệ thống tin nhắn SMAS, qua mạng, qua nhóm Zalo và hướng dẫn phụ huynh quản lý con em ở nhà. Tiếp tục thực hiện chương trình kỳ II. Đã thực hiện chương trình đến tuần 22, tuần 23 tổ chức dạy học trực tuyến từ ngày 22/2 đến ngày 26/2. Tổ chức ôn tập giao bài và kiểm tra nội dung kiến thức trong đợt học sinh tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

- Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn,… đón HS khi trở lại trường và kế hoạch tổ chức dạy học từ ngày 01/3/2021. Hoàn thiện thời khóa biểu thực hiện đối với các lớp (Học CT tiếp từ tuần 23). Tổ chuyên môn. SHCM nghiên cứu bài giảng dạy học trực tuyến.

- Tham gia tập huấn điều chỉnh các môn học bắt buộc lớp 5 hiện hành theo định hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực của học sinh theo chương trình GDPT 2018 bằng hình thức trực tuyến từ ngày 23-26/2/2021.

- Tham dự hội thảo trực tuyến giới thiệu SGK lớp 2 năm học 2021-2022 đối với các môn học.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn TN địa phương.

- Duy trì hoạt động trang Web đăng tin bài.

- Duy trì hoạt động các đoàn thể. Tổ chức công đoàn thăm hỏi, động viên kịp thời, tham gia ủng hộ từ thiện....

- Làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn cho CBGV, học sinh, đặc biệt là ATGT; phòng tránh tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy. Phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Báo cáo theo dõi số học sinh tiếp xúc với người từ vùng dịch về. Hoàn thiện các nội dung để đón đoàn kiểm tra của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Phối hợp công tác thu chi thỏa thuận năm học 2020-2021. Chuẩn bị hồ sơ duyệt thẩm định ngân sách 2020.

- Tiếp tục tham mưu sửa chữa cơ sở vật chất. Mua bổ sung các thiết bị đồ dùng vệ sinh, y tế, sửa chữa CSVC,… Xây dựng các kế hoạch.

+ Phối hợp với huyện đoàn hoàn thiện công trình nhà vệ sinh. Công tác lao động hưởng ứng tết trồng cây theo Chỉ đạo của cấp trên….

3. Đánh giá việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của đảng viên, quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của Chi bộ.

- 100% đảng viên, quần chúng có ý thức rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin tưởng tuyệt đối vào quan điểm, đường lối của Đảng và chế độ chính sách của Nhà nước.

- Kết quả học tập nội dung 5 chuyên đề 2020

4. Thông báo ý kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của Chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

 Về sự lãnh đạo của Chi bộ: Chi bộ làm tốt công tác lãnh đạo xây dựng Đảng vững mạnh, các hoạt động của Chính quyền và các đoàn thể được duy trì.

Vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên: Đảng viên luôn có ý thức gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường. Có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống trong sáng, lành mạnh, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp và làng xóm đúng mực.

5. Nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong tháng 03/2021.

+ Thực hiện KH chuyển đổi số của trường Tiểu học Hùng Sơn 1

+ Thông báo QĐ thành lập ban chỉ đạo CĐ số trường TH Hùng Sơn 1.

- Thực hiện nghiêm túc chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nơi cư trú. Thực hiện nghiêm túc pháp lệnh về dân số. Tham gia tích cực các cuộc ủng hộ từ thiện, các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và các tổ chức phát động. Tuyên truyền ổn định tư tưởng trong đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về trang phục, tác phong, lời nói, việc làm, việc sử dụng các trang mạng xã hội trong Đảng viên.

- Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác truyền thông và phòng, chống dịch Covid-19. Báo cáo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục học tập chuyên đề năm 2020.

- Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Chi bộ thực hiện việc kiểm tra, giám sát đảng viên trong tháng 3: Kiểm tra đ/c Nguyễn Thị Thanh Huyền.

- Các đ/c đảng viên giúp đỡ đ/c Phạm Thị Hải chi bộ tiến hành BC Đảng ủy để xin ý kiến làm hồ sơ kết nạp đảng viên trong năm 2021.

* Chỉ đạo các đoàn thể thực hiện theo kế hoạch tháng 03:

- Thực hiện kế hoạch giáo dục khi học sinh quay trở lại trường đi học bắt đầu từ 01/3. Tổ chức rà soát chương trình, kết quả dạy học trực tuyến để xây dựng kế hoạch dạy học bù cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng dịch. Trong thời gian học sinh đến trường, phụ trách chuyên môn giao cho GV chủ nhiệm, giáo viên dạy bộ môn ớng dẫn HS kiểm tra kiến thức trong thời gian HS tạm dừng đến trường.

- Thực hiện tốt SHCM, thực hiện nghiên cứu CTGDPT 2018, hoàn thiện các modun đã đăng ký. Thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc bồi dưỡng CBQL, giáo viên đại trà modun 2 theo hình thức trực tuyến từ ngày 03/3 - 08/3/2021.

- Tiếp tục quan tâm đến đối tượng học sinh chưa đạt chuẩn, có kế hoạch phụ đạo, giúp đỡ học sinh để đạt chuẩn. Đảm bảo thực hiện chương trình dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh theo đúng hướng dẫn.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục các môn học bắt buộc lớp 5 hiện hành theo sự điều chỉnh của Công văn số 405/SGDĐT. Thực hiện nghiêm túc việc đều chỉnh các môn học lớp 5 trong học kỳ 2 (bắt đầu từ ngày 01/3). Gửi kế hoạch điều chỉnh về Phòng GDĐT trước 15/3/2021.

- Nhà trường kiểm tra, đánh giá việc GV áp dụng thực hiện điều chỉnh các môn học bắt buộc lớp 5 hiện hành theo Chương trình GDPT 2018. Báo cáo kết quả sau 1 tháng thực hiện.

- Rà soát, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 2 để chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT 2018.

- Đẩy mạnh việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; Tham gia ủng hộ các loại quỹ vận động, ủng hộ, từ thiện. Làm tốt công tác phối hợp thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm ủng hộ, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm hỏi ốm đau kịp thời.

- Duy trì các hoạt động Đội, Đoàn. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3; 26/3 tại lớp. Hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất”.

- Phối hợp với GV-TPTĐ để thực hiện tốt giờ truy bài 15p. Phối hợp với PH để trang trí lớp học cho phù hợp. Thực hiện chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, bổ sung công trình măng non theo vị trí được phân công.

- Hoàn thành SKKN với các đ/c đăng ký danh hiệu thi đua và VCXS. 

Trên đây là Đánh giá CT tháng 02 và Kế hoạch công tác Đảng tháng 03 năm 2021 của Chi bộ trường Tiểu học Hùng Sơn 1. Đề nghị các đồng chí đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm túc.

                                                                      

                                                                                                     BÍ THƯ

 

 

 

                                                                                                                                Phùng Thị Đài

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 23
Tháng 05 : 443
Năm 2021 : 3.810