Sunday, 13/06/2021 - 00:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Bài ôn cho học sinh khối 1 trong đợt nghỉ phòng dịch Covid 19 từ ngày 1/2 đến 5/2/2021

Thứ hai ngày 1 tháng 2 năm 2021

 

          Toán :                                                 

Ôn tập

 

Bài 1: Tính

 

3 + 3 =

4 + 5 =

6 + 2 =

3 + 4 =

7 + 3 =

2 + 8 =

5 + 5 =

5 + 3=

4 + 3=

 

 

Bài 2: Tính

 

6 - 3  =

8 - 4  =

10 - 7  =

9 - 5 =

7 - 4 =

8 - 2 =

9 - 3 =

10 - 0 =

6 - 6 =

 

Bài 3: Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm

 

7 ..... 10  

8 ..... 6 

5 ..... 9

6 ..... 3 + 3  

9 ..... 8 - 4 

5 ..... 3 + 5

3 + 5  .....  10  

8 - 4   .....  6 

4 + 6  .....  10

 

Bài 4: Viết các số :

 

a. Từ 20 đến 30:

 

b. Từ 30 đến 40:

Thứ ba ngày 2 tháng 2 năm 2021

 

              Tiếng việt:                                                        

  Ôn tập

 

 1. Đọc lại bài: ui, ưi (SGK Tiếng Việt tập 2 trang 18, 19)

 2. Em hãy viết lại đoạn văn sau theo mẫu chữ viết thường cỡ nhỏ

 

:

 

Thứ tư ngày 3 tháng 2 năng 2021

            Toán :                                                    

     Ôn tập

 

Bài 1: tính

 

3 + 3 + 2 =

4 + 5 + 0 =

4 + 2 + 1 =

1 + 3 + 2 =

0 + 7 + 3 =

3 + 2 + 2=

5 2 – 1 =

8 – 4 – 3 =

9 – 2 – 3 =

 

 

Bài 2: số

 

 6  +  ……  =  10

10 –   …...  =   4

  10 – ……   =  6

…… – 5  =  1

7 + …… =   9

…… – 2  =  3

 

Bài 3: viết các số: 7, 3, 5, 9

  1. theo thứ tự từ bé đến lớn:…………………………………
  2. theo thứ tự từ lớn đến bé:…………………………………

Bài 4: viết phép tính thích hợp với tranh vẽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ năm ngày 4 tháng 2 năm 2021

              Tiếng việt:                                                           

 Ôn tập

 1. Đọc lại bài: anh, ach (SGK Tiếng Việt tập 2 trang 4,5)

 2. Em hãy viết lại đoạn văn sau theo mẫu chữ viết thường cỡ nhỏ:

 

 

 

Thứ sáu ngày 5 tháng 2 năm 2021

 

           Tiếng việt:                                                             

 Ôn tập

 

 1. Đọc lại bài: ênh, êch (SGK Tiếng Việt tập 2 trang 6, 7)

 2. Em hãy viết lại đoạn văn sau theo mẫu chữ viết thường cỡ nhỏ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 77
Tháng 06 : 947
Năm 2021 : 6.475