Friday, 09/12/2022 - 20:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Kết quả về việc thực hiện Phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2019.

           Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về phát động phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2019.

          Trường Tiểu học Hùng Sơn 1 đã triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên về công tác PCCC;  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Pháp luật về công tác PCCC cho 100% học sinh trong nhà trường. Tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về công tác PCCC;

        Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC cho cán bộ giáo viên, nhân viên và người lao động: Thực hiện nghiêm chỉnh Luật PCCC năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an; việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC là một tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của trường.

         Thông qua các phiên họp hội đồng, các buổi sinh hoạt đầu tuần, thời gian vào mùa khô, vào dịp Tết Nguyên Đán nhà trường đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC cho 100% CB, GV, NV, học sinh nhà trường. Tổ chức kí cam kết về phòng chống cháy nổ,.. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 4/10 và tháng Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ năm 2019;  Nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh về luật PCCC; cổ vũ động viên phong trào PCCC, nâng cao tinh thần cảnh giác, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc chấp hành luật và các quy định của nhà nước về PCCC.  Năm 2019, không có trường hợp cháy, nổ, hay vi phạm an toàn PCCC nào xảy ra trong nhà trường.

         Tuy nhiên nhà trường còn có những khó khăn như: Do nguồn kinh phí của nhà trường còn hạn chế. Trang thiết bị phục vụ công tác PCCC còn chưa có nhiều. Hệ thống điện của nhà trường đã xuống cấp. Do sử dụng đã nhiều năm. Học sinh còn nhỏ lại đông khó khăn trong công tác tập huấn cho học sinh cách thoát hiểm phòng khi có sự cố xảy ra.

      Kết quả: Năm 2019 trường Tiểu học Hùng Sơn 1 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ tặng Giấy khen về phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy” năm 2019.

     Một số hình ảnh:

Bài tin liên quan