Thursday, 06/05/2021 - 08:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Sơ kết thi đua đợt 1 năm học 2018-2019

SƠ KẾT ĐỢT THI ĐUA ĐỢT I

NĂM HỌC 2018-2019

 

I. NHỮNG SỐ LIỆU CƠ BẢN

1.Tình hình đội ngũ

- Tổng số CNVC & LĐ: 30                      ;  trong đó nữ: 30

- Tổng số CBGV trong biên chế: 30       ; trong đó nữ:  30

- Tổng số CBGV ngoài biên chế (bao gồm cả hợp đồng với trường): 3; trong đó nữ: 3

2. Công tác phát triển Đảng

- Tổng số đảng viên: 25; trong đó nữ: 25

3. Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn

- Số CBGV đang theo học các lớp nâng chuẩn và trên chuẩn là: 0 người

- Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị:0 

+ Đã tốt nghiệp Trung cấp chính trị hiện có:03; Đang theo học: 0

II. PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:

1. Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực":

- Số lượng công trình vệ sinh tự hoại của CBGV và học sinh: 03

- Đã có công trình nước sạch phục vụ cho GV và học sinh chưa: có

- Năm học này đã đưa loại hình trò chơi dân gian nào vào hoạt động của đơn vị?

Đã đưa trò chơi: Kéo co, ô ăn quan, bịt mắt đánh trống, mèo đuổi chuột,…

2. Công tác kế hoạch hoá gia đình: Tốt

3. Công tác thi đua:

- Đăng ký danh hiệu LĐTT: 27; CSTĐ: 4

- Đăng ký danh hiệu "Giỏi việc trường - đảm việc nhà": 30

- Đơn vị có đạt danh hiệu cơ quan văn hoá năm 2018không? Có đạt

4. Công tác XHHGD: Số lần tổ chức họp phụ huynh học sinh: 01

III VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH NGƯỜI LAO ĐỘNG:

1. Thực hiện chế độ chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích người lao động, những trường hợp còn tồn đọng ( nêu tên cụ thể và lý do tồn đọng): Không có

2. Thực hiện quy chế dân chủ:

Đơn vị xây dựng các loại quy chế sau:

+ Quy chế dân chủ trong trường học.

+ Quy chế phối kết hợp giữa Ban giám hiệu và Công đoàn nhà trường.

+ Quy chế thu - chi quỹ công đoàn.

+ Quy chế chi tiêu  nội bộ của nhà trường.

+ Quy chế chuyên môn.

IV. CÔNG TÁC XÃ HỘI:

Ủng hộ sách, vở, quần áo tại trường được 20 bộ quần áo và một số sách cũ.

KẾT QỦA THI ĐUA ĐỢT I

 

TT

Họ và tên

ND 1

ND 2

ND3

ĐIỂM TỰ ĐG, XL

TỔ CM ĐG, XL

HĐ TĐ ĐG, XL

Ghi chú

Điểm

XL

Điểm

XL

Điểm

XL

 

1

 Nguyễn T Thuý Hằng

 

 

 

 

B

 

B

 

B

 

2

 Ngô Thị Tân 

39

95

59

193

A

194

A

188

A

 

3

 Nguyễn Thị Chiến 

39

93

58

190

A

192

A

188

A

 

4

 Vương Thị Thơm 

37

92

56

185

A

185

A

180

A

 

5

 Đồng Thị  Kim Thu

38

92

55

185

A

187

A

187

A

 

6

 Trần Thị Lâm 

37

93

56

186

A

189

A

184

A

 

7

 Vũ Thị Thanh 

39

92

54

185

A

187

A

186

A

 

8

 Trương Thị Hoài 

39

97

57

193

A

193

A

188

A

 

9

 Lê Thị Huyên 

38

92

55

185

A

187

A

187

A

 

10

 Trịnh Thị Thoa 

40

95

58

193

A

193

A

187

A

 

11

 Nguyễn T Thanh Huyền 

39

97

57

193

A

193

A

188

A

 

12

 Vũ Lệ Hằng

40

90

56

186

A

188

A

185

A

 

13

 Lộc Thị Minh Hải

40

93

59

192

A

192

A

187

A

 

14

 Nguyễn Thị Huệ 

38

96

57

191

A

191

A

185

A

 

15

 Phùng Thị Đài

 

 

 

 

A

 

A

 

A

 

16

 Nguyễn Thị Huệ A

40

90

54

184

A

184

A

187

A

 

17

 Lưu Thuỳ Linh 

40

92

54

186

A

186

A

188

A

 

18

 Lâm Thị Hồng Vân 

40

93

54

187

A

185

A

188

A

 

19

 Nguyễn Châu Giang 

40

86

33

159

B

186

A

188

A

 

20

 Mông Thanh Thảo

40

90

55

185

A

187

A

188

A

 

21

 Hoàng Thị Bằng 

40

85

55

180

A

180

A

185

A

 

22

 Nguyễn T Thu Phương

38

90

38

166

B

186

A

187

A

 

23

 Phạm Thị Hải

38

94

53

185

A

185

A

185

A

 

24

 Quách Thị Hồng 

40

90

55

185

A

185

A

187

A

 

25

 Nguyễn Thị Thu Hương 

 

 

 

 

A

 

A

185

A

 

26

 Nguyễn Vũ Thu Trang 

38

90

55

183

A

183

A

185

A

 

27

 Lê Thị Việt Hương

38

89

55

182

A

182

A

185

A

 

28

 Hoàng Lan Điệp

 

 

 

 

A

 

A

 

A

 

29

 Vũ Ngọc Hà

 

 

 

 

A

 

A

 

A

 

30

 Nguyễn Kim Ngân 

 

 

 

 

A

 

A

 

A

 

 

 

 

Tổng số: 30 . Trong đó Xếp loại A:  29 đ/c; XL B: 1 đ/c

Tác giả: Lưu Thùy Linh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 23
Tháng 05 : 443
Năm 2021 : 3.810