Friday, 09/12/2022 - 20:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hùng Sơn 1

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy.

     Hôm nay chiều ngày 13 tháng 4 năm 2022. Chi bộ trường Tiểu học Hùng Sơn 1 đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến

     Tham dự có đồng chí Phùng Thị Đài - Bí thư Chi bộ, Đ/C Lưu Thùy Linh - Phó bí thư Chi bộ và toàn bộ các đồng chí đảng viên, viên chức, người lao động trong nhà trường. Tổng số: 33/34 CBGVNV (Trong đó: có 4 đ/c đảng viên tham gia học tập trực tuyến).

     Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Lưu Thùy Linh - Phó Bí thư chi bộ, các đ/c tham dự hội nghị được nghe đ/c Bí thư chi bộ triển khai, quán triệt quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Quyết định, Hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy như:

     - Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc  Huyện ủy, Quận    ủy, thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy   

     - Quy định số 47-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 50% vốn điều lệ trở xuống (Quy định số 47-QĐ/TW);

     - Quy định số 48-QĐ/TW ngày 20/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (Quy định số 48-QĐ/TW);

     - Quy định số 49 QĐ/TW ngày 22/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Quy định số 49-QĐ/TW);

     -  Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ Quy định số 50 QĐ/TW);

     - Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2021 của Ban Bí thư về tiêu chuẩn, đối tượng và phân cấp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (Quy định số 57 QĐ/TW);

     - Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung  ương Hướng dẫn thực hiện biểu thống kê cơ bản về công tác TCXDĐ;

     - Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đảng viên;

     - Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quy định và hướng dẫn trên. 

     - Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;

     - Quyết định số 903-QĐ/TU, ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức thực hiện và kiểm tra đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các Quyết định trên. 

     Một số hình ảnh:

Tác giả: Mông Thanh Thảo
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 255
Hôm qua : 224
Tháng 12 : 2.533
Năm 2022 : 38.275